Dr n. med. Marek Marciniak

Strona główna / O mnie

Witam Państwa !

Jestem chirurgiem, specjalistą w zakresie chirurgii klatki piersiowej
(torakochirurgii).

Zapraszam do zapoznania się z przebiegiem mojej pracy zawodowej,  dokonaniami naukowymi oraz ofertą mojej praktyki lekarskiej.

dr n. med. Marek Marciniak

Przebieg pracy zawodowej:

1982 r. - 1991 r.  asystent

1991 r. - 2010 r.  adiunkt

2010 r. - starszy wykładowca w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

1998 r. - 1999 r. , 2012 r. - 2014 r.  pełniący obowiązki Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej UMW

1999 r. - 2013 r. zastępca Kierownika Wrocławskiego Ośrodka Torakochirurgii  ds. naukowo-dydaktycznych

2013 r. - 2020 r. Ordynator Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej Dolnośląskiego Centrum  Chorób Płuc, Kierownik Wrocławskiego Ośrodka Torakochirurgii

2021 r. - 2022 r. - Pełnomocnik Dyrektora Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc ds. kompleksowej opieki nad pacjentem onkologicznym.

 

1985 r. - I stopień specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej
1989 r. - II stopień specjalizacji z zakresu chirurgii klatki piersiowej
1991 r. - stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie chirurgii

 

Konsultant:

1991 r. - 1995 r. Ośrodki Pulmonologiczne w Gorzowie Wielkopolskim i Głuchołazach

1998 r. - 2009 r. Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc  „Wysoka Łąka” w Kowarach

2009 r. - 2012 r., od 2018 r. - Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

od 2003 r. - Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „Izermed” w Szklarskiej Porębie

2005 r. - 2021 r. - Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku Kostnego

od 11.2014 r. - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej dla województwa dolnośląskiego

od 2015 r. - członek zarządu Klubu Torakochirurgów Polskich

od 2022 r. - Centrum Medyczne MMClinic we Wrocławiu

od 2022 r. - Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN w Opolu

Staże naukowo - kliniczne
/
Kursy doskonalące:

1986 r.  Kliniki Chirurgiczne Akademii Medycznej „Carl Gustav Carus” w Dreźnie (Niemcy)

1986 r. Centrum Chirurgii Klatki Piersiowej i Chorób Płuc w Coswig  (Niemcy)

1988 r. Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Halle-Wittenberg  (Niemcy)

1995 r. - Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej w Heidelbergu (Niemcy)

1999 r. - Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Naczyń w Hanowerze (Niemcy)

2007 r. - „VATS Masterclass”, kurs chirurgii małoinwazyjnej, Elancourt (Francja)

2011 r. - Szkoła Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Klatki Piersiowej , Antalya (Turcja)

2012 r. - „VATS Lobectomy Masterclass”, kurs chirurgii małoinwazyjnej, Cardiff (Walia)

2014 r. - „VATS Lobectomy Clinical Immersion”, kurs VATS lobektomii, Kopenhaga (Dania)

2017 r. - „International VATS training course”, Tongji University Shanghai (Chiny)

2017 r. - „Minimally invasive thoracic surgery course - uniportal program”, La Coruna (Hiszpania)

2017 r. - „2nd EMEA Lung cancer management summit”, Lizbona (Portugalia)

2018 r. - „3rd EMEA Lung cancer management summit”, Strasburg (Francja)

2019 r. - 4rd EMEA Lung cancer management summit, Gandawa (Belgia)

Działalność dydaktyczno / szkoleniowa:

Zajęcia dydaktyczne ze studentami V i VI roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od 1982 r. do 2022 r.

Wykłady na kursach specjalizacyjnych z listy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Wykłady na posiedzeniach Oddziału Dolnośląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, kursach szkoleniowych organizowanych przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Dolnośląską Izbę Lekarską.

Kierownictwo 4 specjalizacji z zakresu chirurgii klatki piersiowej.

Promotorstwo 2 prac i recenzje 4 prac magisterskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Opieka nad 1 pracą licencjacką.

Nagrody i odznaczenia:

1984 r. i 1992 r.  - Nagroda indywidualna Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu

2007 r. - Nagroda zespołowa Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu

2010 r.  Nagroda Dyrektora Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc za osiągnięte wyniki w działalności chirurgicznej

2010 r. Srebrny medal za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego