Publikacje polskie

Strona główna / Dorobek naukowy / Publikacje polskie

Wybrane publikacje naukowe - PUBLIKACJE POLSKIE:

Marek Marciniak, Andrzej Staniszewski.: Izolowane złamania mostka
Wiad.Lek. 1987 T.40 nr 13; s.895-900

Marek Marciniak, Jerzy Kołodziej, Karol Sosnowski.: Przypadek tzw. "guza cukrowego" płuca
Pneumonol.Pol. 1988 T.56 nr 12; s.569-571

Marek Marciniak, Jerzy Kołodziej, Jan Domagała, Krzysztof Stasiak.: Torbiele retencyjne płuc
Pneumonol.Pol. 1988 T.56 nr 6; s.283-287

Marek Marciniak.: Przetoka oskrzelowo-opłucnowa
Pol.Przegl.Chir. 1994 T.66 nr 8; s.864-868

Jerzy Kołodziej, Marek Marciniak.: Ropniak opłucnej - wciąż aktualny problem kliniczny = Pleural empyema - still a topical clinical problem
Pol.Przegl.Chir. 2003 T.75 nr 3; s.294-305

Marek Marciniak, Jerzy Kołodziej, Konrad Pawełczyk.: Chirurgiczne standardy leczenia raka płuca
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.6; s.1079-1083
Materiały II Miedziowych Wiosennych Warsztatów Onkologicznych "Nowotwory złośliwe klatki piersiowej". Lubin, 7-8 maja 2004 r.

Konrad Pawełczyk, Marek Marciniak, Jerzy Kołodziej.: Diagnostyka inwazyjna w nowotworach klatki piersiowej
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.6; s.1067-1072
Materiały II Miedziowych Wiosennych Warsztatów Onkologicznych "Nowotwory złośliwe klatki piersiowej". Lubin, 7-8 maja 2004 r.

Marek Marciniak, Konrad Pawełczyk, Magdalena Wawrzyńska, Dariusz Biały, Jacek Arkowski, Jerzy Kołodziej.: Metoda fotodynamiczna w diagnostyce i terapii nowotworów drzewa oskrzelowego - aspekt kliniczny
Acta Bio-Optica Inform.Med. 2005 Vol.11 nr 1-2; s.67-68

Marek Marciniak, Jerzy Kołodziej, Konrad Pawełczyk.: Miejsce chirurgii w skojarzonym leczeniu raka płuca
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.6; s.1073-1077
Materiały II Miedziowych Wiosennych Warsztatów Onkologicznych "Nowotwory złośliwe klatki piersiowej". Lubin, 7-8 maja 2004 r.

M[arek] Marciniak, M. Majewski, A[dam] Rzechonek, I. Pawlak, G. Kacprzak, J[erzy] Kołodziej, K[onrad] Pawełczyk.: Rak płuca - doświadczenia własne
W:Materiały naukowe V Konferencji Ukraińsko-Polskiej Naukowo-Praktycznej poświęconej 100-leciu torakochirurgii. Lwów - Wrocław, 21-22 września 2006 r.; s.51-56

M[arek] Marciniak, K[rzysztof] Gietkiewicz, G. Kacprzak, A[dam] Rzechonek, J[erzy] Kołodziej, K[onrad] Pawełczyk.: Rak płuca u młodych chorych
W:Materiały naukowe V Konferencji Ukraińsko-Polskiej Naukowo-Praktycznej poświęconej 100-leciu torakochirurgii. Lwów - Wrocław, 21-22 września 2006 r.; s.103-111

M[arek] Marciniak, J[erzy] Kołodziej, A. Limanowski, K[rzysztof] Gietkiewicz, K[onrad] Pawełczyk, J. Marciniak.: Rola limfadenektomii w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca
W:Materiały naukowe V Konferencji Ukraińsko-Polskiej Naukowo-Praktycznej poświęconej 100-leciu torakochirurgii. Lwów - Wrocław, 21-22 września 2006 r.; s.80-87

Konrad Pawełczyk, Marek Marciniak, Grzegorz Kacprzak, Irena Porębska, Jerzy Kołodziej.: Foreign bodies in the tracheobronchial tree in adults
Kardiochir.Torakochir.Pol. 2011 T.8 nr 2; s.220-224
IF: 0.135

Violetta Matkowska, Ewa Jankowska, Marek Marciniak, Konrad Pawełczyk, Sylwia Robak.: Zarostowe zapalenie oskrzelików z organizującym się zapaleniem płuc
Med.Rodz. 2011 R.14 nr 1; s.12-14

Grażyna Tomczyk, Konrad Pawełczyk, Marek Marciniak, Adam Rzechonek, Jerzy Kołodziej.: Leczenie nawrotów odmy opłucnowej samoistnej pierwotnej - doświadczenia własne = Treatment of recurrent primary spontaneous pneumothorax - own experience
Pol.Przegl.Chir. 2013 T.85 nr 1; s.19-32