Publikacje zagraniczne

Strona główna / Dorobek naukowy / Publikacje zagraniczne

Wybrane publikacje naukowe - PUBLIKACJE ZAGRANICZNE:

A[ndrzej] Milewicz, J[acek] Daroszewski, J[ulia] Jędrzejak, W. Bielański, W. Tupikowski, M[arek] Marciniak, D[iana] Jędrzejuk.: Bombesin plasma levels in patients with benign and malignant breast disease
Gynecol.Endocrinol. 1994 Vol.8 no.1; s.45-49
IF: 0.588

M[arek] Bolanowski, J. Schopohl, M[arek] Marciniak, M[arta] Rzeszutko, K[atarzyna] Zatońska, J[acek] Daroszewski, A[ndrzej] Milewicz, J[oanna] Malczewska, R[oman] Badowski.: Acromegaly due to GHRH-secreting large bronchial carcinoid. Complete recovery following tumor surgery
Exp.Clin.Endocrinol.Diabet. 2002 Vol.110 no.4; s.188-192
IF: 1.438

Grzegorz Kacprzak, Marek Marciniak, Emmanuel Addae-Boateng, Jerzy Kołodziej, Konrad Pawełczyk.: Causes and management of postpneumonectomy empyemas: our experience
Eur.J.Cardiothorac.Surg. 2004 Vol.26 no.3; s.498-502
IF: 1.616

Teresa Żak-Nejmark, Renata Jankowska, Ewa Passowicz-Muszyńska, Józef Małolepszy, Marek Marciniak, Anna Jonkisz, Maria Kraus-Filarska.: Skin reactivity to histamine and expression of histamine receptors mRNA in lymphocytes of healthy subjects and non-small-cell lung cancer patients before and after surgery
Lung Cancer 2004 Vol.45 no.1; s.31-38
IF: 2.914

K[onrad] Pawełczyk, M[arek] Marciniak, G[rzegorz] Kacprzak, J[erzy] Kołodziej.: One or two drains after lobectomy? A comparison of both methods in the immediate postoperative period
Thorac.Cardiovasc.Surg. 2007 Vol.55 no.5; s.313-316
IF: 0.741