Strona główna / Gabinet

Specjalistyczny Gabinet Chirurgiczny


KONSULTACJE I PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHIRURGICZNEGO CHORÓB KLATKI PIERSIOWEJ:

- rak płuca
(diagnostyka, kwalifikacje do leczenia chirurgicznego, do leczenia skojarzonego, zabiegi małoinwazyjne)

- pojedynczy guzek płuca
(diagnostyka, kwalifikacja do leczenia)

- ocena możliwości leczenia chirurgicznego przerzutów nowotworowych do płuc

- guzy śródpiersia

- odma opłucnowa
(leczenie małoinwazyjne-wideotorakoskopia, VATS – Video Assisted Thoracic Surgery)

- deformacje klatki piersiowej
(klatka piersiowa lejkowata – leczenie metodą NUSSA, klatka kurza)

- zwężenia tchawicy

- przepukliny przeponowe

- guzy ściany klatki piersiowej (żeber, mostka)

- ropniak jamy opłucnowej

- płyn w jamie opłucnowej (diagnostyka, leczenie)

- zmiany rozsiane w płucach (kwalifikacja do biopsji chirurgicznej)

- powikłania po leczeniu operacyjnym chorób klatki piersiowej

- diagnostyka inwazyjna
(bronchofiberoskopia – EBUS, bronchoskopia sztywna, gastroskopia – EUS, punkcje jamy opłucnowej, biopsja przez ścianę klatki piersiowej, wideomediastinoskopia, mediastinotomia, wideotorakoskopia, torakotomia diagnostyczna)

- ocena zdjęć radiologicznych, tomografii komputerowej klatki piersiowej, badania pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)

- ocena stopnia zaawansowania chorób nowotworowych klatki piersiowej pod kątem dalszego postępowania tj. leczenia radykalnego, paliatywnego

- kontrola po leczeniu chirurgicznym chorób klatki piersiowej

- stały nadzór i opieka długoterminowa nad pacjentami

- porady chirurgiczne