Książki

Wybrane publikacje naukowe - KSIĄŻKI:

Marek Marciniak.: Obrażenia przepony
W:Urazy klatki piersiowej ; pod red. Jerzego Kołodzieja; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2004; s.120-127
(Biblioteka Chirurga i Anestezjologa; 49)

Marek Marciniak.: Złamania rusztowania kostnego klatki piersiowej
W:Urazy klatki piersiowej ; pod red. Jerzego Kołodzieja; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2004; s.31-42
(Biblioteka Chirurga i Anestezjologa; 49)


Marek Marciniak, Maciej Mraz.: Rehabilitacja w torakochirurgii
W:Rehabilitacja w chirurgii ; red. nauk. Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2006; s.58-108

pod red. Wojciecha Noszczyka: Chirurgia tom 1-2
Warszawa, Wydaw. Lek. PZWL, 2005

pod red. Jerzego Kołodzieja i Marka Marciniaka: Rak płuca
Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2010; 246 s.

Renata Jankowska, Adam Maciejczyk, Marek Marciniak.: Leczenie drobnokomórkowego raka płuca
W:Rak płuca ; pod red. Jerzego Kołodzieja i Marka Marciniaka; Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2010; s.181-190

Marek Marciniak, Wojciech Dyszkiewicz, Tomasz Grodzki, Wojciech Rokicki, Marek Rokicki, Konrad Pawełczyk, Grzegorz Kacprzak, Adam Rzechonek.: Postępowanie kliniczne
W:Rak płuca ; pod red. Jerzego Kołodzieja i Marka Marciniaka; Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2010; s.127-180

Marek Marciniak, Renata Jankowska, Marek Sąsiadek, Anna Kołtowska, Janusz Kowalewski, Adam Rzechonek.: Rozpoznanie
W:Rak płuca ; pod red. Jerzego Kołodzieja i Marka Marciniaka; Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2010; s.43-85